ห้องเรียนดิจิตอล
user
pass
 
 
 
 
  เมนูหลัก
 
  คู่มือ
 คู่มือการใช้งาน
 
 
ระบบบริหารการเรียนการสอนออนไลน์ (Cloud e-education)
            ระบบบริหารการเรียนการสอนออนไลน์ (Cloud education) เป็นบริการที่อำนวยความสะดวกให้ผู้สอนสามารถใช้ระบบเพื่อจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไปสู่ผู้เรียน สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตลอดเวลา มีเครื่องมือช่วยเรื่องต่างๆ เช่นการควบคุมผู้เรียน เช็คเวลาการเข้าเรียน การสั่งการบ้าน เครื่องมือช่วยสร้างแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ การตรวจการบ้าน แบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ การประเมินผลการเรียนการสอน ช่วยให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้โดยไม่ต้องเสียเวลาในการวางระบบ และไม่ต้องคอยดูแลเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา  
 
 
 
 
 
 

Cloud education